Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Stargard
 

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
ul. Skarbowa 1 
73-110 Stargard


WARUNKI PRACY

- praca biurowa, na terenie urzędu i poza jego siedzibą, pomieszczenia biurowe usytuowane na II piętrze w budynku z windą, bariery architektoniczne: drzwi o nieodpowiedniej szerokości, toaleta dla osób niepełnosprawnych w drugim skrzydle budynku na parterze. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych, poruszających się na wózkach. 
- praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych 

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów Prawa budowlanego
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie kompetencji organu nadzoru budowlanego
 • prowadzenie kontroli budów, użytkowanych obiektów budowlanych i robót budowlanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych i czynności kontronych w ramach kompetencji organu
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych przepisami
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość programów MS Word oraz MS Exel
 • znajomość w stopniu podstawowym ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu budowlanym lub pokrewnym
 • uprawnienia budowlane

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10 kwietnia 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie 
  ul. Skarbowa 1 
  73-110 Stargard 
  pokój 203/sekretariat inspektoratu/II piętro 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM "Nabór na stanowisko inspektora".
Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. 
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia naboru. 
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata. 

Godziny pracy urzędu 7 : 30 - 15 : 30 
Kontakt w sprawie naboru: (91) 480-48-29 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Turska 29-03-2018 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Turska 29-03-2018 13:20